Bättre vård och hälsa – men skillnader kvarstår

Allt fler överlever sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Men det finns fortfarande stora regionala skillnader inom vård och hälsa – och förbättringsområden när det gäller väntetider, strokevård, fallskador och förlossningsvård.

Hälso- och sjukvården i Sverige visar bättre resultat på flera punkter – det visar två nya rapporter från Socialstyrelsen. Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, exempelvis diabetes, stroke, hjärtinfarkt och cancer. Vårdskadorna har sjunkit med 10 procent. Samtidigt visar rapporterna på flera områden där vården kan bli bättre. Det syns fortfarande skillnader mellan män och kvinnor, mellan grupper med olika utbildningslängd – och mellan länen i Sverige.

Ökning av förlossningsskador hos nyfödda barn
Inom förlossnings- och nyföddhetsvården syns en liten men oroväckande ökning av förlossningsskador hos nyfödda barn samt akut återinskrivning av modern efter förlossning. Av förstagångsföderskorna i Stockholms län drabbades 7 procent av allvarliga bristningar vid förlossningen, att jämföra med knappt 4 procent i Halland.
– De här resultaten tyder på att landstingen bör uppmärksamma utvecklingen och undersöka orsakerna, säger Marianne Aggestam, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
Öppna jämförelser 2016 – En god vård?
Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat
Öppna jämförelser 2016 – Säker vård – En indikatorbaserad uppföljning

Debatt om svensk förlossningsvård
Debatt om svensk förlossningsvård, Aftonbladet tv, förbundsordförande Mia Ahlberg (20170127).
BB debatt svt – Sollefteå BB (20170202).
Vi som stödjer BB ockupanterna.
BB protester, debatt om svensk förlossningsvård, Tv 4, föreningen Födelsevrålet och sjukvårdsministern (20170203).

Förnyad satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård
En förnyad överenskommelse om satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård har träffats mellan SKL och regeringen (20170127). Läs mer på SKLs hemsida.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa
Workshops om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.
SKL anordnar fem regionala workshopar inom ramen för satsningen.
Läs mer och anmäl dig till workshop på SKLs hemsida.