BB-vrålet tystnar inte

Det är dags att lyssna på kvinnor. Den 20 augusti 2017 hände något viktigt och historiskt. En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset arrangerades i Sverige. Människor samlades från norr till söder för att kräva god, säker och tillgänglig förlossningsvård för alla i hela landet. Kraven är inte nya. De har upprepats under flera års tid men det som är nytt är att nu vrålar kvinnorna.

När nya barnmorskor inte vill eller vågar jobba är det lätt att förstå varför. Många erfarna barnmorskor säger också tack, men nej tack, oavsett storlek på bonusen. De orkar inte längre. Läget är på sina håll desperat. Det är motsatsen till ett långsiktigt och hållbart system som säkrar kompetens och patientsäkerhet.

Barnmorskor har kämpat och argumenterat länge nu. Vi har hänvisat till all den forskning som finns i hela världen om barnafödande. Vi har informerat och diskuterat på lokal nivå och på nationell nivå. Förlossningsvården och mödrahälsovården har också fått pengar av regeringen som idag går till en mängd välbehövliga och lovvärda projekt, men blev vi fler barnmorskehänder?  Svaret är nej.

Förlossningsplatser saknas i många delar av landet. Kvinnor tvingas ut på långa bilfärder till närmaste klinik när de ska föda barn. Vi barnmorskor springer fortfarande mellan flera föderskor.

Det gör lika ont i hjärtat varje gång att lämna en kvinna som är i värkarbete och säga – jag kommer snart igen. Ring på klockan om du behöver mig. Och i mödrahälsovården sliter barnmorskor bara mer och mer med att lugna, trygga, lyssna och bygga upp tillit inför förlossningen och det kommande föräldraskapet. De gör sitt arbete med alldeles för lite tid till förfogande.

Vi orkar inte arbeta med evig samvetsstress för att inte räcka till. Vi vet att vi kan bättre om vi får jobba med hela vår kunskap och kompetens i lugn och ro.

Detta är en genusfråga. Kvinnor föder barn och vårdas till största delen av kvinnor. 

Våra krav är lika kvinnornas krav. Tillgång till en barnmorska och en förlossningsplats inom rimligt avstånd. Det är bassjukvård. Enligt svensk standard borde varje kvinna få bästa tänkbara evidensbaserade vård och omhändertagande under graviditet, födsel och tiden efter. Det innebär rätt att välja kontinuitet med samma barnmorska eller lilla grupp barnmorskor under graviditet, födsel och eftervård om det är det som ger trygghet.
Det innebär också rätt att välja var man vill föda och att det finns en barnmorska som stöd.

Det är dags att agera, och det ska ske redan i höst. 

Det handlar om hela vårdkedjan och all den vård som ges under graviditet, i samband med förlossningen och efteråt när barnet är fött. Det handlar om kvinnors och nyfödda barns hälsa och det är barnmorskans kompetens som behövs. Skapa kontinuitet i vården i form av olika vårdkedjor som hänger ihop. Bygg ut och organisera om eftervården. Garantera en föderska – en barnmorska. Då kommer barnmorskor att återvända. Det handlar inte längre primärt om lön. Barnmorskor vill ha förutsättningar för att kunna arbeta och ta hand om de kvinnor som är gravida och ska föda på bästa sätt.

Våra lösningar?

Vi har sagt det förut och vi säger det igen. En födande – en barnmorska. 

Fler förlossningsplatser. Olika vårdformer att välja på när det är dags att föda.
Mindre barnmorskeledda enheter och kontinuerliga vårdkedjor.
Mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård med samma grupp barnmorskor.

Med tillräckligt många barnmorskor i tjänst året runt löser sig inte bara sommaren. Då kan vi också ta emot fler studenter, så att vi i framtiden har några barnmorskor att anställa. Ha ett rimligt arbetstempo, möjlighet att stödja nya barnmorskor och använda all den seniora barnmorskans kompetens med följden att man vill och orkar stanna i vården. Utveckla vården för att ge kvinnorna och deras familjer bästa vård. Det kräver rätt antal barnmorskor i tjänst året om för att bedriva det som vi kallar basvård!

Lyssna på kvinnorna! Det är dags nu. 

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Marianne Weichselbraun
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

BILD: #bbmarschen 20170820
Foto:elisabethubbe

 

Debatt Dagens Samhälle
Publicerad: 25 augusti 2017 kl 05:00
Uppdaterad: 25 augusti 2017 kl 12:16

Lämna en kommentar