Sophiahemmets barnmorskor tar examen!

Inför examen av Sophiahemmet Högskolas första kull av barnmorskor anordnades ett mingel med posterutställning där barnmorskestudenterna presenterade sina magisteruppsatser.

De blivande barnmorskorna har skrivit om vattenfödslar (tre arbeten – utfall för barnet, bristningar och kvinnornas upplevelser), minskade fosterrörelser (två arbeten – hur kvinnorna upplever minskade fosterrörelser och vad dessa kvinnor vill förmedla till andra kvinnor och till vården), abort – unga kvinnors upplevelser av vården, ofrivillig barnlöshet – upplevelser av stress, sexuell hälsa, intrauterin fosterdöd – koppling till sovvanor och koppling till andra fysiska aspekter, ätstörningar under graviditet, övervikt under graviditet, amning efter bröstoperation, mödrars upplevelser av postpartum depression och mödradödlighet i lågresursländer.

FOTO: Louise Edlund (2016-01-18).

Nya barnmorskor
Examen den 21 januari 2016 i Blå Hallen: Lena Alnebo, Åsa Andrén, Josefin Barth-Kron, Ellinor Brengesjö, Elena Bylund, Manda Ersgård, Mika Fors, Linda Hjukstöm, Sofia Holmström, Frida Julin Garell, Emma Norberg, Ida Nyström, Lisa Rudenhed, Maria Sköld, Brunhilda Wekesa, Anna-Karin Whitaker, Marika Wigren.

Lämna en kommentar