Så kan vi skapa en förlossningsvård utan ständig kris – Stockholm

Situationen i Stockholms förlossningsvård är ohållbar. De pengar regeringen anslagit måste användas för att uppnå målet en barnmorska per födande – Stockholms Barnmorskesällskaps styrelse i SvD Debatt.

Allt fler kvinnor i Stockholm känner oro inför sin kommande förlossning. De är oroliga för att de inte ska få den hjälp och det stöd de behöver. En fjärdedel av alla barn i landet föds i Stockholm vilket medför ett högt tryck på förlossningsvården. De pressade förhållanden som präglat sommar­månaderna är nu det normala tillståndet året runt. Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent.

Akuta åtgärder:

• Besluta att pengarna från regeringen ska öronmärkas till ökad barnmorskebemanning.

• Besluta att bemanningsmålet i Stockholm län är en kvinna i aktiv födsel per barn­morska.

• Erbjud som ett delmål barnmorskor som inte arbetat med förlossningar på länge att arbeta extra med garanti att endast ha en kvinna i aktiv födsel.

• Inför 80 procent beläggning som bas för planering av verksamheten (som i dag på vissa akutmottagningar).

• Inför arbetstidsförkortning till 80 procent för barnmorskor med bibehållen lön.

Åtgärder på lite längre sikt:

• Ta ett principbeslut om att förlossnings­vården i Stockholms län ska ha som mål att ha små förlossningsenheter med olika vårdnivå.

• Gör det möjligt att öppna barnmorskeledda lågriskenheter genom att skriva ett nytt förfrågningsunderlag.

• Öppna lågriskenheter exempelvis i den ­nuvarande förlossningens lokaler på KS i Solna när verksamheten flyttas till NKS, i en del av de nya lokalerna på Huddinge och i BB Sophias lokaler.

• Öka kvinnors valmöjligheter genom att tillåta vattenförlossningar.

Stockholms Barnmorskesällskaps styrelse

Läs mer i SvD Debatt 3 juni 2017.