Referat från Stockholms Barnmorskesällskaps möte 22 september

 

Då Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund i våras påtalade att Socialstyrelsen inte längre har uppdraget att fastställa barnmorskans kompetensbeskrivning kände Stockholms Barnmorskesällskap att det vore intressant att diskutera med medlemmarna om hur vi som grupp definierar vår kompetens. Hur ska kompetensen värnas? Hur och i vilken riktning utvecklas barnmorskeyrket? Vore det mer rimligt att Barnmorskeförbundet författar barnmorskans kompetensbeskrivning?

Mötet inleddes med mingel samt vin och ost. Det var stor uppslutning och barnmorskor från de flesta Stockholms kvinnokliniker var representerade samt från ungdomsmottagningar och mödravårdcentraler.

Ingela Wiklund började mötet med att presentera vad en profession innebär, att ingen annan yrkesgrupp kan utföra våra arbetsuppgifter och hur viktigt det är att vi värnar om vår professions status. Efteråt var ordet fritt och medlemmarna diskuterade hur vården ser ut på olika kliniker i Stockholm. Ämnen som diskuterades var de nya riktlinjer som införts på vissa förlossningskliniker då två barnmorskor ska närvara vid utdrivningsskedet, i syfte att förhindra stora bristningar. Närvaro på rummet togs upp, för vems skull är vi där och hur mycket personal är rimligt att ha inne på födelserummet? Är det kompetenshöjande att vara två barnmorskor på rummet eller kan det utbytet ske någon annanstans? Ett annat viktigt ämne som berördes var suturering. Är vi tillräckligt kunniga inom sutureringsteknik?

 Mer tid behöver avsättas för samtal och för att samordna oss, då tiden för diskussion inte räckte till vid mötet. Vi i styrelsen för Stockholms Barnmorskesällskap har därför ett förslag att avsätta en heldag med workshop i början av 2016. Varje medlems idéer och engagemang är önskvärda och nödvändiga. Vi har själva ett ansvar att värna om vår profession. Vi har alla möjligheter att utveckla vår kompetens och påverka vår framtid!

Vi ses på nästa möte den 3 december då vi dricker glögg och diskuterar kvinnans sexuella lust med Katerina Janouch!

Hälsningar Stockholms Barnmorskesällskap

Lämna en kommentar