Ordförandebrev februari 2015

Tiden går fortare än man tänker sig ibland – nu är det hög tid att meddela lite från vår lokalförening Stockholms Barnmorskesällskap.

Vi i Stockholms Barnmorskesällskap (SBS) har planerat för två möten nu i vår. Det första mötet äger rum den 20 april då vi har bjudit in barnmorskan Lotta Andréasson för att prata om de HBTQ frågor som vi känner är mest aktuella just nu. Så välkommen att komma och diskutera just det som du brinner för.

Sedan kommer vårt årsmöte den 5 maj då vi planerar att tala om vattenförlossningar som kommit att bli ett aktuellt ämne i Stockholm.  Den 13 april så har föreningen Födelsehuset en dag inplanerat i ämnet, men det känns som ett ämne som angår många så vi tänker att ett möte i frågan kan vara bra.

Barnmorskerådet i SLL som bildades förra året har haft ett möte nu under våren och det verkar finnas många olika ämnen för våra vårdsakkunniga barnmorskor att arbeta vidare med om tillfälle bjuds.

Inför vårt årsmöte så tar vi gärna emot motioner ifall de är något du vill att vi ska ta tag i.

I höst så har Svenska Barnmorskförbundet förbundsstämma och då kan vi föra vidare om det är någon motion som vi tycker ska upp till diskussion eller beslut. Sista dagen för motioner till oss, SBS, är den 31 mars och du kan maila till någon av oss i styrelsen. Adresserna står på lokalföreningens sida här på Lokalföreningar Stockholm på Svenska Barnmorskförbundets hemsida.

Ordförande
Cecilia Lind
Stockholms Barnmorskesällskap

Lämna en kommentar