Nätverk bäckenbottenskador

Är du intresserade av bäckenbottenskador, omhändertagande på BB och uppföljning? Hör av dig till mig!

Jag arbetar med detta både genom LÖF och SBU, men framförallt på min arbetsplats, Danderyds sjukhus. Jag föreläser även både för kollegor och på barnmorskeutbildningen.

Nu söker jag kollegor  i Stockholm – men även ute i landet – som också jobbar med detta och som är intresserade av att nätverka, byta erfarenheter och stötta varandra då detta är en otroligt viktig fråga.

Hör av dig!
Ann Olsson
Kvalitetesutvecklare
Leg. barnmorska, Med. dr.
Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus AB
Tel 08-12357525

Lämna en kommentar