Sammanfattning av medlemsmötet för Stockholms Barnmorskesällskap den 21 september 2017

Tack alla medlemmar för en fantastisk gemenskap under höstens första medlemsmöte den 12 september! Vi var närmare 60 barnmorskor från Stockholms olika kvinnokliniker samt några mottagningar.

Här kommer en kort sammanfattning över vår kväll.

Maj Rydström, er ordförande för Stockholms Barnmorskesällskap, inledde mötet med att hälsa alla välkomna och presentera sig själv och övriga i styrelsen.

Ulla Waldenström, barnmorska och professor emerita på KI, presenterade  den samlade forskningen kring alternativa vårdformer runt födandet ”Alternative models of obstetric Care. What is the evidence?” Forskningen visar att barnmorskeledda enheter och kontinuerligt stöd har flera positiva utfall där bl. a högre frekvens av spontana vaginala födslar, mindre medicinsk smärtlindring och färre prematura födslar kunde påvisas.

Mia Ahlberg, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet, framförde därefter den oroväckande task shifting/task sharing som ökar i landet. På en förlossningsklinik i Göteborg har t.ex barnmorskor bytts ut mot sjuksköterskor. På flertalet bb-avdelningar i landet arbetar sjuksköterskor sedan lång tid tillbaka. Även barnmorskeuppgifter såsom att koppla CTG, att bistå vid EDA-anläggning och att ge amningsstöd är på många kliniker undersköterskans ansvarsområde. Mia påminner också om positiv task shifting, som att ansvaret för abortvård och specifika ultraljudsundersökningar förflyttats från läkaren till barnmorskan. En oroväckande tanke är att det inte finns någon lag som säger att endast barnmorskor ska handlägga det normala födandet/eftervården. Det är upp till verksamhetschefen att bestämma om barnmorskan kan bytas ut mot någon annan profession.

Hur kan vi motverka negativ task shifting?

Jo, vi måste vara tydliga med vad som är vår unika specialistkunskap!

Vidare informerade Mia om att det ännu inte finns någon evidens för att det specifikt bör vara barnmorskan som står för det kontinuerliga stödet i kampen för en födande/en barnmorska, MEN vi kan ändå hävda nödvändigheten i detta genom att:

  • Fler barnmorskor kommer vilja arbeta med födandet
  • Arbetsmiljön kommer förbättras
  • Kunskapsöverföringen kommer att öka
  • Vi kommer få möjlighet att införa mentorskap
  • ”Sommarsituationen” blir inte längre ett faktum och det kanske viktigaste argumentet:
  • KVINNOR VILL HA EN NÄRVARANDE BARNMORSKA!

Sista talaren för kvällen var barnmorskan Elin Fjällström som drivit projektet att öppna upp Sveriges första barnmorskeledda födelseklinik ”Välkommen Liten”.

Elin delade den gripande berättelsen om hur hon som nyfärdig barnmorska studerade forskningen om alternativa vårdformer för att sedan uppvakta politiker, tjänstemän, SFOG m.fl. Hon hade evidensen på sin sida, en klar projektplan, rekryterad personal och godkända lokaler.  Motståndet från beslutande organ har dock varit massivt  och Elin avslutade presentationen med den sorgliga nyheten om att hennes idoga arbete nu har nått sitt slut. Efter fem års kraftansträngningar finns det varken pengar eller ork kvar.

Vi vill tacka dig Elin för ditt genuina engagemang. Ditt arbete ska inte vara förgäves! Vi hoppas att vi barnmorskor i framtiden ska ha möjligheten att välja mellan att arbeta på en barnmorskeledd födelseklinik, förlossningsklinik på sjukhus eller med hemfödslar.

 

 

 

 

Lämna en kommentar