#bbmarschen i Malmö

Den 20 augusti arrangerades en Arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset. Malmöhus Barnmorskeförening gick i #bbmarschen.

Runt om i landet har vi kunnat vittna om nedläggningar av förlossningskliniker. Kollegors berättelser har gått virala om fulla avdelningar och nermensade arbetskläder p g a uteblivna toalettbesök. Vi har läst nyheter om gravida som har fått köra så långt till närmsta förlossning att barnet har fötts i bilen. För att inte tala om de otaliga berättelserna om alla underlivsproblem efter en förlossning. Med andra ord: vi har fått nog och vägrar vara tyst om det!

Att genomgå en graviditet och förlossning är för många stora, kanske något av det största händelserna i livet. Många känslor och tankar far genom en och minst lika många frågor om det som händer i kroppen och det som komma skall.

Som barnmorska är det vår roll att möta den gravida och ev partner, i denna oron. Som barnmorska är det vår roll att validera våra patienters behov och arbeta personcentrerat i vården vi bedriver. Som barnmorska är vår främsta roll att ”stödja och stärka” de som uppsöker vår hjälp.

Det vi gör idag är istället att vi skickar hem förlösta alldeles för tidigt för att vi behöver bereda plats till en ny födande. Idag stänger vi ner förlossningskliniker och vårdplatser istället för att öppna upp nya. Idag sliter vi ut vår personal för att bemanningen inte räcker till istället för att utveckla deras kompetens. Därför har vi idag samlats för att kräva att bli lyssnade på för vi orkar inte mer!

Idag marscherar vi för att vi vill se en sjukvård med personal som kan få tid till återhämtning. Idag marscherar vi för att vi vill se en sjukvård som kan erbjuda sin personal bättre arbetsscheman. Idag marscherar vi för att vi vill ha 1 barnmorska på 1 födande. Idag marscherar vi för fler vårdplatser.

Idag marscherar vi för att vår slida inte ska behöva lida!

Malmöhus läns Barnmorskeförening