Malmöhus lokalförening

Malmöhus Läns Barnmorskeförening bildades den 11 maj 1898 på initiativet av professor Ahlin, Stockholm, och Ida Beckius, Karlskrona.

Föreningens namn vid bildandet var Malmö-Lund med omnejd Barnmorskeförening och medlemsantalet var 35 barnmorskor. Inträdesavgiften var 150 kronor och årsavgiften 2 kronor. 1912 ansluter föreningen till Allmänna Barnmorskeförbundet och bytte då namn till nuvarande Malmöhus Läns Barnmorskeförening.

1979 började samarbetet med Kristianstad och Blekinge Läns Barnmorskeföreningar om att arrangera studiedagar. Ett arrangemang som fortsätter. Många föreläsningar och föredrag har hållits genom åren i föreningens regi.

Målet för verksamheten är att verka för kontakt mellan alla barnmorskor/barnmorskestuderande oavsett yrkesinriktning och arbetsplats, samt att skapa förutsättningar för professionell utveckling.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga.

Välkommen att höra av dig om du vill skicka in en motion till årsmötet eller förbundsstämman eller ansöka om ett stipendium.

Styrelsen sammansättning för 2024–2025, valda vid årsmöte 240409

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare
Miriam Hyrkäs

Ordinarie ledamöter
Karolina Nilsson
Anna Asplund
Cecilia Andersson
Malin Heimdahl

Suppleant
Maria Sideras

 

Följ oss gärna i sociala medier:

QR-koder

Senast uppdaterat: 2024-05-12