Malmöhus lokalförening

Malmöhus Läns Barnmorskeförening bildades den 11 maj 1898 på initiativet av professor Ahlin, Stockholm, och Ida Beckius, Karlskrona.

Föreningens namn vid bildandet var Malmö-Lund med omnejd Barnmorskeförening och medlemsantalet var 35 barnmorskor. Inträdesavgiften var 150 kronor och årsavgiften 2 kronor. 1912 anslöts föreningen till Allmänna Barnmorskeförbundet och bytte namn till nuvarande Malmöhus Läns Barnmorskeförening.

1979 började samarbetet med Kristianstad och Blekinge Läns Barnmorskeföreningar om att arrangera studiedagar. Ett arrangemang som fortsätter. Många föreläsningar och föredrag har hållits genom åren i föreningens regi.

Målet för verksamheten är att verka för kontakt mellan alla barnmorskor/barnmorskestuderande oavsett yrkesinriktning och arbetsplats, samt att skapa förutsättningar för professionell utveckling.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga. Välkommen att höra av dig om du vill skicka in en motion till årsmötet eller förbundsstämman eller ansöka om ett stipendium.

Malmöhus Läns Barnmorskeförenings styrelse 2022-2023

Ordförande
, Kvinnohälsan Malmö

Kassör
Sara Olsson, Kvinnohälsan Malmö

Sekreterare
Anette Lycke, BMM Ängelholm

Ordinarie ledamöter
Pernilla Lindblad, BB hemma, Malmö
My Mowitz, Förlossningen Ystad
Ruth Partoft. Förlossningen Lund
Cecilia Andersson, Förlossningen Ystad

 

Senast uppdaterat: 2023-01-16