Tack alla för en fantastisk konferens!

Under två dagar i maj fick Jönköpings läns Barnmorskesällskap äran att stå värd för konferensen Reproduktiv Hälsa 2017. Fler än 500 barnmorskor samlades och fyllde dessa lustfyllda dagar med glädje, kunskap och gemenskap.

Barnmorskor runt om i landet står inför tuffa utmaningar och pressade arbetssituationer och en del av konferensens mål var att skapa två härliga dagar där vi kunde dela kunskap kring hela vårt breda kompetensområde. Samtidigt ville vi skapa en känsla av lust inspiration och stolthet över vårt yrke.

Vi valde temat Var Dags Sex eftersom sexualiteten är navet i barnmorskans profession och vi ville fördjupa kunskapen kring sexualitet inom våra olika arbetsområden. Sexualiteten formar oss och ger oss näring genom hela livet. Den skär genom vår identitet, vår självbild och vår kroppsbild. I sexualiteten finns styrka men också sårbarhet. Sexuell hälsa måste därför ständigt aktualiseras.

Ta vara på lusten!

Tack alla som kom och var med på konferens Reproduktiv hälsa 2017 i Jönköping!

För kvinnan i tiden!
Jönköpings Barnmorskesällskap