Barnmorskor följer upp cellprov

Från och med våren 2015 kommer en grupp barnmorskor på kvinnoklinikens mottagning i Jönköping att ta hand om svar och handläggning av indicerade cellprov. Handläggning sker via behandlingsrutiner och fastställda PM för inducerat cellprov. Barnmorskorna tar hand om svar och uppföljning för dysplasipatienter och barnmorskorna kallas därför ”dysplasibarnmorska”.
Mer information: Jönköpings läns Barnmorskesällskap.