Göteborg bildar Barnmorskeråd

Liksom i Stockholm ser vi i Göteborg ett behov av att skapa ytterligare möjligheter för barnmorskor att kunna påverka och vara delaktiga där beslut tas som påverkar kvinnosjukvården och den förebyggande hälsovård som rör kvinnor, deras partners och familjer genom livet. Det gör vi nu genom Barnmorskesällskapet & Barnmorskerådet i Göteborg

I Göteborgs Barnmorskesällskaps styrelse finns representanter för många av barnmorskans arbetsområden och ett väl uppbyggt kontaktnät bland barnmorskor i regionen. Styrelsen är vald av våra medlemmar vilket gör att alla medlemmar som så önskar kan påverka rådets sammansättning.

Barnmorskerådet i Göteborg består av Göteborgs Barnmorskesällskaps styrelse, seniora lärare inom barnmorskans kunskapsområde vid Göteborgs Universitet, samt representant från Vårdförbundet.

Barnmorskerådet kommer att vara en stående punkt på Barnmorskesällskapets medlemsmöten. Rådets första uppdrag är att undersöka hur, samt verka för att barnmorskor blir bättre representerade i Västra Götalands sektorsråd för kvinnosjukvård; ett rådgivande organ för politiker i regionen.

Kontaktuppgifter till medlemmar i Barnmorskerådet kommer att publiceras här på hemsidan efter Göteborgs Barnmorskesällskaps årsmöte (5 mars 2015).

Göteborgs Barnmorskeråd/
Marianne Weichselbraun ordförande Göteborgs Barnmorskesällskap