Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades 1885 på initiativ av bland annat Johanna Hedén som var barnmorska under tidigt 1900-tal & Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades ett år före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

Vår styrelse 2017:

 

Ordförande:

Lena Rissanen

 

Styrelseledamöter:

Jenny Ekström

Anja Johansson Förlossning/BB Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Wessberg

Anna Nelin Bäckman, Barnmorskemottagningen Biskopsgården, Göteborg

Eva Schuster

Eva Maria Wassberg, Gynmottagningen Alingsås lasarett

Ida Lyckestam, Förlossning/BB Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Malin Brogren, Högskolan i Dalarna

Marianne Weichselbraun, Förlossning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Shearer, Barnmorskemottagningen Kungälvs Sjukhus

Rosa Sädås, Verksamhetsledare Doula Kulturtolk Födelsehuset, Göteborg

Senast uppdaterat: 2018-02-18