Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades 1885 på initiativ av bland annat Johanna Hedén som var barnmorska under tidigt 1900-tal & Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades ett år före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse 2019

Ordförande:
Lena Rissanen

Styrelseledamöter:
Jenny Ekström, NÄL

Anja Johansson Förlossning/BB Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Maria Wassberg, Gynmottagningen Borås

Malin Bogren, Göteborgs Universitet

Marianne Nilsson, Förlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolina Lindén, Göteborgs Universitet

Sara Holmén, Barnmorskemottagningen i Angered, Förlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Senast uppdaterat: 2019-07-03