Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades i november 1885 av bland annat Johanna Hedén, barnmorska under tidigt 1900-tal och Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades året före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

 

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse (2024): 

Ordförande
Eva-Maria Wassberg
Barnmorska, pensionär, extraknäcker på 1177 för gynmottagningen Borås

Vice ordförande
Anna Andrén

Kassör
Ingela Lundgren

Sekreterare
Sara Holmén,  Pia Vikner

Ledamöter 
Lisa Goldkuhl

Christina Nilsson

Hanna Sundin

Sofia Jansson

 

 

Senast uppdaterat: 2024-03-11