Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades i november 1885 av bland annat Johanna Hedén, barnmorska under tidigt 1900-tal och Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades året före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

 

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse (mars 2022): 

Ordförande
Eva-Maria Wassberg
Barnmorska, Pensionär, extraknäcker på 1177 för gynmottagningen Borås.

Styrelseledamöter

Christina Nilsson: Barnmorska, Universitetslektor och docent vid Högskolan i Borås, Munkebäck Barnmorskemottagning.

Ingela Lundgren: Barnmorska, Professor emerita vid Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Malin Hansson: Barnmorska, doktorand vid Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Sara Holm: Barnmorska, frilansande barnmorska.

Sofia Jansson: Barnmorska, frilansande barnmorska.

Samira Osman: Barnmorska, Förlossningen/BB 312/311, Östra sjukhuset.

Anna Andrén: Barnmorska, doktorand vid Sophiahemmets Högskola

Senast uppdaterat: 2023-04-28