Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades i november 1885 av bland annat Johanna Hedén, barnmorska under tidigt 1900-tal och Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades året före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse 2020:

Ordförande

Barnmorska, Barnmorskemottagningen Angered samt Förlossningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förtroendevald.

Styrelseledamöter
Camilla Lado
Barnmorska, Förlossningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förtroendevald.

Christina Nilsson
Barnmorska, Universitetslektor och docent i sexuell och reproduktiv hälsa vid Högskolan i Borås.

Eva-Maria Wassberg
Barnmorska, Gynekologimottagning Borås, Bemanningsservice Södra Älvsborgs sjukhus.

Ingela Lundgren
Barnmorska, Professor emerita vid Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Malin Grahn
Barnmorska, Ungdomsmottagningen Olskroken.

Malin Hansson
Barnmorska, Doktorand vid Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Sara Holm
Barnmorska, SRHR-bussen.

Tanja Lukin
Barnmorska, Bergsjöns barnmorskemottagning.

 

Senast uppdaterat: 2021-06-15