Göteborgs Barnmorskeråd

Göteborgs Barnmorskeråd består av hela styrelsen Göteborgs Barnmorskesällskap samt seniora lärare/forskare vid barnmorskeprogrammet Göteborgs universitet och representant från Vårdförbundet.

Marie Berg

Ingela Lundgren

Anna Dencker

Christina Nilsson

Malin Bergander