Barnvagnsmarschen 5 mars 2016 i Göteborg

MÖJLIGHETER – RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER
– i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.

I Sverige idag är det väldigt liten risk att få livshotande skador i samband med graviditet och förlossning. Några få kvinnor/år dör. Men sexuell och reproduktiv hälsa är så mycket mer än graviditet och förlossning. För att minska mödradödligheten i världen måste man arbeta med kvinnors hälsa och rättigheter i ett livscykelperspektiv.

Vi vet att inte alla kvinnor och familjer har samma förutsättningar. Den vård vi bedriver är inte alltid jämlik.

Vi har i Sverige MÖJLIGHET att bedriva mer jämlik vård än vad vi gör idag.

Vi har dessutom MÖJLIGHET att hjälpa många fler kvinnor och familjer än vi gör. Jag och Svenska Barnmorskeförbundet ser det som en självklar SKYLDIGHET att vi i vårt priviligierade land ger god vård till människor som söker skydd och trygghet i Sverige.

Genom att välkomna människor som söker skydd i Sverige kommer vi kunna minska mödra- och barnadödligheten. Dom som kommer hit får helt enkelt en större chans att överleva genom att de får ta del av de RÄTTIGHETER vi har här.

Jag vill nämna några:

RÄTTEN – ATT VÄLJA NÄR MAN VILL HA CHANS ATT BLI GRAVID ELLER INTE
Kunskap om, och hjälp att välja hur man kan och vill skydda sig för en oönskad graviditet. Professionell preventivmedelsrådgivning som tar hänsyn till individ.

RÄTTEN – ATT VÄLJA OM MAN VILL AVBRYTA ELLER FULLFÖLJA EN GRAVIDITET
Det är en RÄTTIGHET i vårt land att kvinnan själv beslutar om hon vill göra abort.
Det är inte en rättighet att bli barnmorska. Att utbilda sig till barnmorska är ett yrkesval man gör, som förpliktigar ett tydligt professionellt ansvar.
Det är en SKYLDIGHET att som barnmorska bistå kvinnor i deras val och genomförande av abort.

RÄTTEN – ATT TA DEL AV DE MÖJLIGHETER SOM FINNS FÖR ATT FÅ HJÄLP ATT FÅ BARN
En av de senast genomdrivna rättigheterna är – Ensamståendes rätt till assisterad befruktning. Man har nyligt tryckt på rätten att som födande känna sig trygg med var man bereds möjlighet att föda och rätten att få det stöd man som födande önskar.

Detta är idag långt ifrån verklighet i Sverige. Kvinnor och deras familjer hänvisas runt bland de förlossningsavdelningar som finns, både i våra större städer och på mindre orter. Flera förlossningsavdelningar på mindre orter är hotade, vilket naturligtvis påverkar tillgängligheten. Man kan inte heller överallt garantera en närvarande barnmorska under den aktiva delen av födandet.

ÄR DETTA RÄTTIGHETER?
I Sverige bedrivs en stor mängd förhållandevis säker vård. Vi har en låg mödra- och barnadödlighet. Det är vi stolta över och skall vara stolta över!
Dessa rättigheter och flera ytterligare faktorer bidrar till att vi har en låg mödra- och barnadödlighet. Och vi behöver värna om och fortsätta utvecklingen av dessa Rättigheter. Både här i Göteborg, i Sverige och i hela världen.

Jag ser stora MÖJLIGHETER för oss professionella att i samråd med er medborgare öka DELAKTIGHETEN i vården kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi behöver er hjälp för att utveckla vården så att NI blir mer DELAKTIGA. Vi behöver få veta vad NI vill och hur vi kan tillgodose era önskemål.
Jag ser det som en SKYLDIGHET för alla de professioner som möter er i dessa situationer att fråga er och lyssna på era önskemål.

Vi behöver sedan i samråd med er skapa förutsättningar för MÖJLIGHETEN att göra informerade val, vilket ni har RÄTT TILL.

Det är alltså vår SKYLDIGHET att utifrån era önskemål och våra professioner ge råd som ger er MÖJLIGHET att göra INFORMERADE VAL och vara DELAKTIGA. Detta är en RÄTTIGHET som kan ge ännu bättre sexuell och reproduktiv hälsa.

Jag ser fram mot att vi tillsammans skapar en fortsatt säker professionell vård kring sexuell och reproduktiv hälsa, som dessutom tar hänsyn till vad ni vill!

Marianne Weischselbraun

RFSU Barnvagnsmarschen Göteborg 5 mars 2016