Upprop om flyktingkatastrofen

Svenska Barnmorskeförbundet stödjer Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen och vi kommer att ta vårt ansvar för att verka för uppropets krav och anda.

Vi vill särskilt lyfta fram det ansvar vi har som professionella yrkesutövare, som de barnmorskor vi är, att bidra med våra vårdinsatser till alla de som är behövande.
Vi vägleds av vår internationella etiska kod och står bakom kravet om lika rätt till vård för alla människor. Det är vårt professionella uppdrag att verka för att främja hälsan för de människor som är på flykt.

Läs hela Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen (2015-09-15).

Läs mer på Unicef – Migrant and refugee crisis in Europe
Unicef september 2015 – Refugee and migrant children in Europe – #refugeecrisis

 

Lämna en kommentar