Könsstympning av flickor och kvinnor

Den 6 februari är det den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor (FGM).

Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade en konferens (20150105) i samband med den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor.  Syftet med konferensen, som samlade 200 deltagare från hela landet, var att lyfta behovet av kompetens kring könsstympning i landsting och kommuner. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram nya utbildningsmaterial och vägledningar och kunskapsstöd. En webbutbildning och kunskapsstöd om könsstympning kommer att publiceras på Socialstyrelsen webbplats under våren 2015.

6th February International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation

 

UNFPA Toolkit for Engaging Midwives in the Global Campaign to End Female Genital Mutilationtted

Dear Associations,
Kindly find attached the UNFPA Toolkit for Engaging Midwives in the Global Campaign to End Female Genital Mutilation.

Chères Associations,
Veuillez trouver ci-joint le Toolkit (trousse à utilisation) de l’UNFPA pour Engager les Sages-Femmes dans la campagne mondiale pour arrêter la mutilation génitale féminine. Ce Toolkit n’est disponible qu’en Anglais.

Estimadas Asociaciones,
Adjunto el Toolkit de la UNFPA para Implicar las matronas en la campana mundial para terminar con la mutilación genital femenina. Se puede conseguir este Toolkit solamente en Inglés.

International Confederation of Midwives
www.internationalmidwives.org

 

 

Lämna en kommentar