Förlossningsvården skulle kunna vara mycket bättre

Vården bör i större utsträckning anpassas baserat på gravidas olika behov och inte enbart utformas efter de allra sjukaste kvinnorna som norm, skriver Ingela Wiklund i Dagens Medicin.

Den förlossningsvård som bedrivs i vårt land är dyr men kan sannolikt drivas mer kostnadseffektivt. Om vården i större utsträckning anpassas baserat på gravidas olika behov och inte enbart utformas efter de allra sjukaste kvinnorna som norm skulle den sannolikt bli mer kostnads­effektiv.

Regeringen måste snarast ­initiera en noggrann genom­lysning av svensk förlossningsvård. Kan vården organiseras annorlunda, bli mer effektiv och mindre kostsam och anpassad efter ­gravida kvinnors behov och önskemål i större utsträckning än i dag?

Den viktiga principen är att det i alla delar av landet, under hela året, ska finnas vårdplatser, kompetens och personella resurser för att kunna erbjuda födande kvinnor en trygg och säker förlossnings- och eftervård.

Ingela Wiklund

Läs hela artikeln:
”Förlossningsvården skulle kunna vara mycket bättre”
Dagens Medicin Debatt Publicerad: 2015-11-09 07:00 Skriven av: Ingela Wiklund

Vård under barnafödande och alternativa vårdformer nedmonteras i Sverige, Svenska Barnmorskeförbundet 2015-10-20

God vård i samband med barnafödande, Svenska Barnmorskeförbundet 2014.

Tack för åtta fantastiska år! Ingela Wiklund, förbundsordförande 2007-2015.

Lämna en kommentar