TACK för åtta fantastiska år!

Efter åtta år som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet lämnar jag nu mitt uppdrag. Mina åtta år som ordförande har för mig varit en tid fylld av möten med kollegor, företrädare för andra organisationer, politiker och andra intressanta människor! Tack för alla fantastiska möten!

Läs mer i Ordförande har ordet TACK för åtta fantastiska år!
Jordemodern Nr 11 November 2015.

Om jag var ung idag och stod inför att välja ett yrke, skulle jag alla dagar i veckan välja barnmorskeyrket. Barnmorskor är inte vilka kvinnor och män som helst utan en yrkeskår med ett mycket stort engagemang för sitt yrkesmässiga uppdrag.

Ingela Wiklund har fortsatt uppdrag i Editorial Board för tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare, styrelsen International Confederation of Midwives och som expert i Världsbanken.

Lämna en kommentar