Vård under barnafödande och alternativa vårdformer nedmonteras i Sverige

Att blivande föräldrar har tillgång till vård under graviditet och barnafödande oavsett var i landet de bor är en rättighet som inte brukar ifrågasättas. I höst har vi fått se exempel på motsatsen.

I slutet av augusti nåddes vi av beskedet att förlossning och BB i Sollefteå och Örnsköldsvik hotas av nedläggning. Förlossningskliniken i Sollefteå är landets minsta klinik med cirka 350 förlossningar per år. Nu nås vi också av beskedet att Södra BB i Stockholm ska läggas ned. Argumentet för detta är bland annat att Södersjukhuset vill erbjuda alla kvinnor en likvärdig vård och minska andelen hänvisningar av gravida i förlossningsarbete från Södersjukhuset.

Vi kan konstatera att det idag inte finns tillräckligt med förlossnings- och BB-vårdplatser i alla delar av vårt land. Det finns inte heller tillräckligt med barnmorskor för att kunna erbjuda kontinuerligt stöd under förlossningen. Detta innebär att gravida i värkarbete alltför ofta måste skickas till förlossningskliniker längre ifrån där de bor, De måste också och transporteras mellan sjukhus före och efter födsel. Längre transportsträckor, osäkerhet kring var en kommer att få möjlighet att föda och osäkerhet om en kommer att ha en barnmorska vid sin sida under värkarbetet kan innebära medicinska risker för gravida och skapa en känsla av otrygghet hos blivande föräldrar.

Det är utom alla tvivel bevisat att sammanhållen vård under graviditet, barnafödande och eftervård har positiva effekter på utfallet i samband med barnafödande. Det är också en mycket populär vårdform för blivande föräldrar och personal. Södra BB är den enda klinik i vårt land som bedriver denna typ av sammanhållen vård i kombination med en egen barnmorska närvarande under hela värkarbetet. En vårdform som är ett betydelsefullt alternativ till den traditionella vården som är mer fragmentariskt utformad med förlossning separerat från BB och mödrahälsovård.

Svenska Barnmorskeförbundet anser det viktigt att det i alla delar av landet, under hela året, på jourtid såväl som på dagtid, finns vårdplatser, kompetens, och personella resurser för att kunna erbjuda födande kvinnor en trygg och säker förlossnings- och eftervård. Kvinnor i aktiv fas av förlossningen ska ha en barnmorska i sin närhet som stöd och alla kvinnor ska erbjudas kontakt med barnmorska under tiden närmast förlossningen. Barnmorskeförbundet anser också att alternativa vårdformer med sammanhållen vård bör utvecklas, istället för att som nu monteras ned.

Svenska Barnmorskeförbundet 2015-10-19

Unikt BB hotas av nedläggning – Södra BB hotas av nedläggning Svt 2015-10-19

Pressmeddelande Södersjukhuset 2015-10-19

BB kan läggas ner både i Sollefteå och Örnsköldsvik

14 000 kämpade för sjukhuset – engagemanget för Sollefteå sjukhus är enormt

”Öka valfriheten i svensk förlossningsvård” SvD Debatt 2015-10-29

God vård i samband med barnafödande – Svenska Barnmorskeförbundet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Alternativ förlossningsvård, som vid Södra BB i Stockholm, leder till färre ingrepp och mer nöjda föräldrar, visar ny forskning. Men Sverige är fattigt på alternativ för dem som vill föda så naturligt som möjligt. Nu måste valfriheten öka, skriver fyra forskare.

Låt fler kvinnor få föda naturligt SvD Brännpunkt april 2012

Tänk fritt om framtidens förlossningsrum, Jordemodern nr 10, oktober 2012.

Lämna en kommentar