Professionellt barnmorskeforum

Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin kunskap och diskutera hur barnmorskeyrket kan utvecklas tillsammans med andra kollegor. Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla och vi ses därför på Zoom.

Tema: Hur kan WHO’s riktlinjer och guidelines appliceras i svensk klinisk kontext.
Internationella rådet.

Program och Zoomlänk publiceras här i Kalendarium.