Rekommendationer om avnavling av det nyfödda barnet

Rekommendation – avnavling nyfödda barn (2022). De uppdaterade rekommendationerna har till mål att ge stöd för handläggning gällande avnavling baserat på bästa evidens.

Rekommendationer om avnavling av det nyfödda barnet (hösten 2022)
De uppdaterade rekommendationerna har till mål att ge stöd för handläggning gällande
avnavling baserat på bästa evidens. Rekommendationerna är utarbetade i tätt samarbete
mellan professionerna som finns runt det nyfödda barnet, barnmorska, obstetriker och
neonatolog.

Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen.