Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion.

Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin kunskap och diskutera hur barnmorskeyrket kan utvecklas tillsammans med andra kollegor. Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna!

Professionellt barnmorskeforum den 3 februari klockan 18-20
Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla barnmorskor och vi ses därför på Zoom. Länk kommer att publiceras här i Kalendarium på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida inför varje tillfälle.