Sommarbrev från ordförande Stockholm

Stockholms Barnmorskesällskap juni 2014

Så är det äntligen sommar! Stockholms Barnmorskesällskap har haft avslutning för terminen med vårt årsmöte den 15/5 samt konstituerande styrelsemöte efter det. Styrelsen åt därefter en härlig middag på RAW i Stockholm. Vår mycket uppskattade och ständiga deltagare på våra årsmöten Inga Fält tryckte särskilt på att styrelsen skulle göra lite trevligt också!

Annars så har det väl inte hänt så mycket nytt på vår front. Vi har fortfarande nära samarbete med Nu är det nog-gruppen som under våren 2014 utökats med en särskild Nu är det nog för MVC-barnmorskor. Vi hoppas att även eftervårdsbarnmorskorna ska kunna komma ihop så att vi alla kan samarbeta då det stärker oss som yrkesgrupp. Våra övriga medlemmar som arbetar med ungdomsmottagningar och gynekologiskvård hoppas vi också att vi ska kunna fånga.

SBS-styrelse har nu ledamöter från de flesta av våra olika inriktningar. Vår styrelse fick en ny medlem, Ia Jeppsson, då Marie Camnell såg sig nödgad att avsluta sitt uppdrag.

Stockholms Barnmorskesällskap styrelse vald vid årsmötet 2014

Maria Sahlin, sekreterare, arbetar som barnmorska och AKA på BB Stockholm och är även doktorand.

Mahin Bagher, kassör, barnmorska på förlossningen Danderyds sjukhus.

Ann Olsson, ledamot, barnmorska på Bäckenbottenmottagningen Danderyds Sjukhus.

Anne-Charlotte Jonsson, ledamot, SAMBA och barnmorska på Danderyds sjukhus, DRG-avdelningen.

Annika Gustavsson, ledamot, SAMBA och barnmorska på förlossningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Gunn Åberg, ledamot, barnmorska på Stockholms Ungdomsmottagning.

Ia Jeppsson, ledamot, barnmorska på BB Stockholm, aktiv medlem i Nu är det nog.

Susanne Åhlund, ledamot, Doktorand, barnmorska Livsstilsprojektet Goda Levnadsvanor Socialstyrelsen/Barnmorskeförbundet.

Cecilia Lind, ordförande, vårdutvecklare Karolinska U, Solna tom 31/7, därefter chefsbarnmorska Södra BB.

Vid vårt årsmöte så kom Yvonne Brandell och berättade hur de arbetade i en grupp ledd av Carin Götblad, Nationella samordnaren mot våld i nära relationer. Ett projekt på uppdrag av regeringen om hur man bland annat ska underlätta för och minimera alla olika kontakter som de våldsutsatta offren behöver kontakta. Det var ett bra och intressant möte.

Höstens planerade medlemsmöten

Vi siktar mot nytt medlemsmöte den 16/9 på vårt stamlokus Baldersgatan 1. Vi trivs bra med att ha våra möten där och så länge vi har möjlighet till det så fortsätter vi med det. Våra planer inför hösten är att fortsätta med möten med bred inriktning för att locka så många medlemmar – barnmorskor & barnmorskestuderande – som möjligt.

Vår plan inför det första mötet är att öka vår insikt i hur dagens kvinnor tar till sig information och hur de sociala medierna snabbt når alla. Vi har bjudit in några olika bloggare med många följare och hoppas att de ska bli ett spännande möte.

Boka också redan nu in den 27/11 då vi har vårt traditionella Glöggmöte. Innehållet för den dagen är inte heller helt klart. Vi kommer att annonsera i Jordemodern och lägga ut information om våra medlemsmöten på hemsidan som vi ska försöka ha så uppdaterad som möjligt.

Med förhoppningar om både en underbar sommar och dräglig arbetssommar hälsar jag er alla varmt välkomna till våra möten i höst!

Cecilia Lind
Ordförande i Stockholms Barnmorskesällskap SBS