Ordförandebrev december 2013

Stockholm december 2013, det känns som just vårt skrå är mycket på tapeten för tillfället. Nu är det nog-gruppen arbetar oförtrutet vidare och gör framsteg, ibland små, ibland stora. Strategigruppen vann till exempel ett pris vid tidningen Mamas stora prisutdelning den 18 november.

Tisdagen 3 december var det julspel utanför landstingshuset – Nu är det nog i julkrubban! Politikerna var inbjudna att tala 3 minuter var. Julspelet finns som film på youtube.

Vidare arbetar Nu är det nog-gruppen med att få till stånd ett samarbete med chefsbarnmorskorna på förlossningsavdelningarna i Stockholmsområdet och längre fram i vår även med förlossningsöverläkarna. Man planerar också vidga arbetet för att få in hela kedjan mer det vill säga mödrahälsovård och eftervård.

Stockholms Barnmorskesällskap har under hösten haft två välbesökta, med Stockholmsmått mätt, medlemsmöten. I september så kom Elisabet Hjärtmyr och Kristin Svensson och temat var amning och hur motivera när föräldrar inte vill eller vill dela på matsituation tidigt. Det blev bra diskussioner och temat är långt ifrån färdigdiskuterat, vi kommer att återkomma till det igen.

Nu i veckan som var, kom Elisabeth Massi Fritz och berättade om sitt jobb som brottmålsadvokat och vilka typer av drabbade kvinnor som hon kommer i kontakt med. Hon hade massor att berätta och kommer gärna igen, vilket flera önskade så vi får jobba på det. Det var ett mycket bra möte. Hon sa bland annat att vår dokumentation i journaler ibland kunde vara ett bra hjälpmedel i domstolsförhandlingar, varför det vi skriver och fram för allt kanske det vi inte skriver är så värdefullt för dem. Det är också en fråga att arbeta vidare med, hur kan vi dokumentera på ett bra och tydligt sätt.

Det är rätt mycket trafik på barnmorskorna inom obstetriken just för tillfället då flera sökt sig till BB Sophia. Det leder lite till att många funderar och söker sig till andra arbetsplatser. Vi ser fram mot en troligen lite rörig vår.

Vi hoppas på fortsatt bra möten på vårt stamlokus Baldersgatan och återkommer med information kring det.

Önskar er alla en härlig advent & god jul!
På återseende!

Cecilia Lind
Ordförande i Stockholms Barnmorskesällskap