Nu är det nog! Nu går vi vidare!

Stöd barnmorskornas kamp för trygg & säker vård!
”Stöd barnmorskornas kamp” – egen sida finns på facebook.
Stockholms barnmorskor har fått nog av att inte kunna ge länets kvinnor en bättre vård.

Information från ”Nu är det nog!” i Stockholm
Barnmorskor i Stockholm tog initiativ till gruppen ”Nu är det nog!” hösten 2012. En sluten facebookgrupp – NU ÄR DET NOG – med barnmorskor som samlats för att diskutera arbetsmiljö och villkor för att ge god och säker vård. Läs mer om Stockholms barnmorskor startar proteströrelse på Vårdfokus hemsida.

Den 19 mars 2013 demonstrerade Stockholms barnmorskor för en trygg och säker förlossningsvård utanför Landstingsfullmäktige. Tal hölls av Eva Nordlund, leg barnmorska och förtroendevald Vårdförbundet och Ingela Wiklund, ordförande Barnmorskeförbundet.

På internationella barnmorskedagen 5 maj 2013 anordnades en manifestation i Stockholm med avslutande samling och tal på Mariatorget.

Vi kräver förutsättningar för trygg och säker vård!

Stöd barnmorskornas kamp!

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund avslutade Ordförande har Ordet i Jordemodern nr 9, september 2012, med NU FÅR DET VARA NOG! Det var en text som blev uppmärksammad och Jordemodern fick insändare från flera barnmorskor som instämde i att nu är det nog!

Stockholm klarar inte av att sköta sitt uppdrag publicerades som debattartikel i Dagens medicin (2012-09-20). I Jordemodern nr 10, oktober 2012, publicerades ”Ohållbar arbetsmiljö ledde till anmälan”. Arbetssituationen på förlossningsavdelningen på Karolinska Huddinge blev ohållbar och skyddsombuden gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det skrevs om detta som en nyhet i Dagens medicin och Vårdfokus under sensommaren 2012.  

Svensk sjuksköterskeförening och Gemensam välfärd arrangerade ett seminarie den 24/1 2013 där barnmorskeinitiativet ”Nu är det nog!” lyftes fram som ett sätt att stärka barnmorskorna att både offentligt och på sin arbetsplats kräva rimliga arbetsförhållanden och förutsättningar för en god vård.

Vårdförbundet Stockholm har en temagrupp Barnmorskor, information finns på deras hemsida. Där finns kontaktuppgifter för dig som vill komma i kontakt med strategigruppen ”Nu är det nog!” men inte använder facebook.

Stockholms Barnmorskesällskap finns representerat i strategigruppen ”Nu är det nog!”. Ta kontakt med Stockholms Barnmorskesällskaps ordförande Cecilia Lind om du vill veta mer. Information om möten och kontaktuppgifter finns under Lokalföreningar här på hemsidan. Rapport Jordemodern NR 4 2013: Nu är det nog! Stockholms Barnmorskesällskap.

Under sommaren 2013 har uppropet Nu är det nog spridit sig till framförallt storstadsregionerna i landet. Barnmorskor i Göteborg och Skåneregionen protesterade mot rådande missförhållanden inom förlossningsvården – för ett trygg och säker vård.

I samband med konferens Reproduktiv Hälsa 2013 den 24 oktober samlas barnmorskor från Göteborg, Malmö och Stockholm.
Läs mer i Jordemodern nr 10 oktober 2013.

Barnmorskor kräver förutsättningar för trygg och säker vård!