Medlemsmöte med Nu är det nog

Tid, engagemang och stundtals frustration – men det går att påverka! Den 18 februari samlade Stockholms Barnmorskesällskap ett stort antal medlemmar för en uppdatering om ”Nu är det nog”-gruppens aktiviteter samt en resumé av vad som hänt sedan starten för ett år sedan.

Ia Jeppson berättade om de framgångar gruppen haft genom strategisk påverkan av politiker, beställare, tjänstemän och chefer inom kvinnosjukvården. Listan över positiva effekter kan göras lång, men för att nämna några:
Man har lyckats väcka varaktig opinion för bristerna inom förlossningsvården. Upproret började i Stockholm men har spritt sig till flera delar av landet. Den massmediala responsen har öppnat dörrar till politiker som plötsligt konkurrerar om att vilja göra mest för att tillföra resurser till förlossningsvården. Man har fått tillgång till viktiga personer inom beställarorganisationen och upplyst tjänstemän om en verklighet de varit pinsamt okunniga om. Lobbyverksamheten har lett till att vi nu har ytterligare en vårdsakkunnig barnmorska i Reproduktiva rådet (tidigare fanns bara en).
Man har lyckats få igenom två kvalitetsindikatorer som mått på hur väl omvårdnaden kring den födande/nyförlösta kvinnan fungerar; kontinuerligt stöd av barnmorska samt obruten hud-mot-hud kontakt tills barnet ammat eller somnat. Extrapengar har skjutits till i Stockholm, både till att höja löner och för att höja ”förlossningspengen”.

Det har kostat tid, engagemang och stundtals frustration förmodligen, men som Ia Jeppsson påpekade: Det går faktiskt att påverka politiker och tjänstemän. Genom envishet och kloka strategier har gruppen åstadkommit imponerande resultat. Vi som bara deltagit på avstånd bugar och gratulerar till ettårsdagen!

Ett flertal olika evenemang för och av barnmorskor är planerade under våren. Titta i Kalendariet på Barnmorskeförbundets hemsida för närmare information.

En grupp entusiaster ifrån olika barnmorskemottagningar med Anna Akselsson i spetsen är på väg att dra igång ett ”uppror” för att sätta ljuset på brister inom mödrahälsovården. Ett möte är planerat till den 10/3 klockan 17.30 på Linnégatan 12-14 i Vårdförbundets lokaler.

Mia Ahlberg och Eva Nordlund, båda nya i styrelsen för Barnmorskeförbundet presenterade ett 10-punktsprogram som kommer att läggas fram för beslut inom kort. Programmet syftar till att betona tio nyckelområden som Barnmorskeförbundet ställer sig bakom för att bedriva säker och kvinnovänlig förlossningsvård i framtiden. Till exempel betonas vikten av kontinuerligt stöd och behovet av olika vårdnivåer. I dag vårdas alla kvinnor på högspecialiserade avdelningar/sjukhus vare sig de behöver eller inte. Få, nästan inga landsting – Stockholm är ett undantag – ger ersättning om kvinnan vill föda hemma. Mer om detta under våren, så håll utkik i bland annat Jordemodern.

För Stockholms Barnmorskesällskap
Louise Nordström