Medlemsbrev februari 2022

Medlemsbrev, februari 2022

Kära medlemmar!

Vi i Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm vill med detta brev uppdatera er om hur läget inom förlossningsvården ser ut och vad vi i lokalföreningen tillsammans med förhandlare på SRAT har arbetat med senaste tiden.

Utöver uppsägningar, chefer som har avsagt sig sitt arbetsmiljöansvar och en oerhörd turbulens på arbetsplatserna meddelade Region Stockholm att öppningen av BB St: Göran ska tidigareläggas till år 2023. Det välkomnar vi naturligtvis eftersom det kommer ge en lättnad med fler förlossningsplatser förutsatt att det finns barnmorskor. Det tillsammans med intentionen att arbeta mot en födande-en barnmorska och att utöka möjligheterna till caseload midwifery på flera kliniker kan ge en positiv utveckling i Stockholms förlossningsvård.

Regionens handlingsplan för att klara barnmorskebristen har föreslagit uppgiftsväxling som en utväg dvs. att ersätta barnmorskor med annan personal. Vi barnmorskor måste tillsammans med förbundet arbeta för att vårt yrke inte utarmas och att kompetensen sänks och ger en försämrad vårdkvalitet. I ett akut läge kan det vara en nödlösning men i det läge Stockholms förlossningsvård befinner sig i finns en ökad risk för att det kan bli mer permanent. Det här arbetar vi med såväl i lokalföreningen som på nationell nivå för att motverka och hitta konstruktiva lösningar där det är möjligt. Lokalföreningen i Stockholm skrev en debattartikel som lyfte faran i uppgiftväxlingen https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/professioner-kan-inte-ersatta-varandra – Dagens Medicin. Ordförande Eva Nordlund undertecknade även artikeln.

Stockholms lokalförening, förbundet på nationell nivå och barnmorskor arbetar för att stötta och handleda nya barnmorskor och barnmorskestudenter att komma in i yrket. Det är djupt beklagligt att det finns nya barnmorskor som väljer att gå tillbaka till sjuksköterskejobbet på grund av försämrad arbetsmiljö och en lägre lön. Det är något vi i förbundet ska driva och jobba för en förändring. Inom kort kommer en studentsektion att starta inom Svenska Barnmorskeförbundet. Under utbildningen stödjer vi studenternas professionella utveckling och behov. Mer information kommer inom kort.

Lokalföreningens engagemang i att främja barnmorskans professionsfrågor och visioner pågår ständigt och parallellt med det fackliga arbetet. Vi har frekvent kontakt med regionpolitiker och intresseorganisationer. Vi skriver debattartiklar och har nära kontakt med journalister som skriver om barnmorskans kompetensområde. Och vi planerar våra medlemsmöten i förhoppning om att de ska tilltala våra medlemmar.

Nästa medlemsmöte är den 8 mars och gästas av Kaiso Vainio Korhonen- professor i historia och författare av boken De frimodiga-barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet

För inbjudan se lokalföreningens hemsida eller fb-sida.

I maj har vi årsmöte och söker nya styrelsemedlemmar. Är du intresserad eller vill nominera någon engagerad kollega till ett roligt och viktigt styrelsearbete i vår lokalförening? Tveka inte, gör det nu! Maila till valberedningen:

Varma hälsningar och med förhoppning om att vi ses i mars,

Elin Hallgren ordförande
Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm