Kvinnohuset 28 aug-10 sept 2022

Kvinnohuset en utställning om jämställdhet inför valet 2022.

Kvinnohuset
28 augusti slår Fredrika Bremerförbundet tillsammans med ABF Stockholm, Barnmorskeförbundet Stockholm, Sveriges Kvinnoorganisationer och Unizon upp dörrarna till Kvinnohuset. Pricka redan nu in en dag i kalendern för att besöka vår gemensamma jämställdhetsutställning i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Utställningen pågår till och med den 10 september.

Kvinnohuset öppettider ABF-huset i Stockholm.

Mer info Fredrika Bremer-förbundet Kvinnohuset.

Läs mer om utställningen i Lokalföreningsbloggen Stockholm: Lyckad utställning om politik och jämställdhet