Bröstkomplikationer i samband med amning

Regionalt vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning (2016) Stockholms läns landting.

Detta vårdprogram är en tredje upplaga, tidigare upplagor gavs ut under 2003 och 2008. I denna upplaga har det tillkommit några amningsrelaterade tillstånd som inte är komplikationer, men där föräldrar ofta får olika information från vården. Det gäller bland annat amning vid bröstreduktion, sviktande och utebliven mjölkproduktion samt amningsnedläggning. Upplagan innehåller även en bilaga med diagnoser för komplikationer på bröst, bröstvårta och amningsproblem som är framtagen av Amningssakkunniga i Stockholms län (AMSAK) utifrån ICD-kod 10.

Regionalt vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning (2016) SLL.