Fortsatt färre barnmorskor på Stockholms förlossningskliniker

En ny rapport visar att Stockholms förlossningskliniker inte lyckats öka barnmorskebemanningen trots den höjda ersättningen och att ingen klinik kan erbjuda en barnmorska per födande.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har låtit undersöka utfallet av den höjda ersättningen till förlossningsvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i september 2017 om att höja ersättningen till förlossningsenheterna i syfte att möjliggöra en högre grundbemanning för att öka barnmorskornas närvaro under aktivt förlossningsarbete och för att klara säsongsvariationer med födelsetoppar under sommaren. Höjningen motsvarar totalt 4000 kronor per förlossning och sker i två steg varav steg ett infördes i oktober 2017 och steg två i maj 2018.

Observera att Stockholms Barnmorskesällskap är en politiskt obunden organisation.

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till förlossningsenheterna