Verksamhetsberättelse 2021/2022

Malmöhusläns barnmorskeförening

Verksamhetsberättelse verksamhetsår 2021/2022

 

Styrelsen som valdes på årsmötet 210505 har under verksamhetsåret bestått av:

Sarah Emery                       Ordförande

My Mowitz                         Vice ordförande

Erika Eriksdotter                 Sekreterare (tom augusti 2021)

My Bengtsson                    Kassör

Pernilla Lindblad                Ordinarie ledamot

Anneli Hagen                      Ordinarie ledamot (från augusti 2021 sekreterare)

Anette Lycke                      Ordinarie ledamot

Sara Olsson                         Suppleant (från augusti 2021 ordinarie ledamot)

Då vi vid denna tid förra året fortfarande var mitt i en osäker tid med smittspridning hölls föregående årsmöte digitalt och samlade då 38 av föreningens medlemmar. Innan årsmötet hölls lyssnade vi på Anette Lycke som berättade om sin studie rörande kvinnor i klimakteriet.

Under det gångna verksamhetsåret har vissa förändringar skett i styrelsen. Erika valde, av personliga skäl, att gå ur styrelsen under sensommaren och vi tackar henne för det arbetet hon gjort för styrelsen.  Då årsmötet valt in Sara Olsson som suppleant behövde inget fyllnadsval hållas. Även detta verksamhetsår har föreningen fortsatt växa, och sedan förra årsmötet har vi blivit ca 35 nya medlemmar.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året. Vid några av dessa möten har delar av styrelsen träffats fysiskt. Med en fortsatt, och ökande, spridning av Covid-19 beslutade styrelsen att hålla hösten och vinterns styrelsemöten digitalt. Detta har fungerat väldigt bra, även om vi såklart har saknat de mer levande diskussionerna som blir vid fysiska möten. Utöver mötena har vi fortlöpande haft kontakt via styrelsens egen Facebook-grupp.

Även detta verksamhetsår, liksom föregående år, har i allra högsta grad påverkats av pågående pandemi. Men framför allt har året nog ändå präglats av den stora uppmärksamhet som barnmorskekrisen/barnmorskeupproret fått bland allmänheten och i media. I perioder har kontakten med media varit otroligt intensiv. Vi har medverkat i både tidningar och TV, lokalt såväl som på riksnyheter, då både styrelsen och våra förtroendevalda vid flertalet tillfällen beskrivit hur situationen ser ut på våra arbetsplatser. Anneli och Sarah från styrelsen deltog den 20/11 på feministisk festival i Malmö, ett föredrag som ledde till intressanta diskussioner och nätverkande med  åhörarna om hur vi fackligt kan organisera oss.

Utbildningsdagen hölls den 23/11 – även detta år digitalt – och blev en dag fylld av spännande föreläsningar av fyra olika föreläsare: Mia Kolak om preventivmedelsrådgivning till nyanlända, Anna Annborn om sin studie rörande obstetriskt våld. Tom Summanen från föreningen Transammans berättade om föreningen och deras arbete. Slutligen även Pernilla Ny som berättade om sitt arbete med amning.

Ordförande Sarah Emery och vice ordförande My Mowitz närvarade vid förbundsstämma, med efterföljande arbetsmöte, som hölls den 16/11 i Stockholm.

I mars hörde både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Skåne av sig till styrelsen och önskade diskutera situationen i Förlossningsvården. Så vid två tillfällen under mars hölls dessa möten då vi kunde informera om hur situationen i kvinnosjukvården ser ut och vad som skulle behövas från politiskt håll för att uppnå förändring.

 

Vi i styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.