Barnets Lyckopenning 2016

För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel ”Barnets Lyckopenning” måste du vara legitimerad sjuksköterska eller legitimerad barnmorska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet.

Att tänka på innan du ansöker:
30 000 kronor delas ut totalt, fördelat över utvalda ansökningar.
Utdelning sker på hösten.
Enbart ansökningar för projekt som är i slutet av projektet/delrapporten godtas alternativt ansökningar för en kortare kurs/konferens. Det går inte att söka retroaktivt.
Bidrag kan sökas för utbildning-, projekt- utvecklingsarbeten: som rör vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral eller som syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj.

Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt samt att en kostnadskalkyl bifogas.

Original samt två kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas.
Var vänlig och skicka in ansökan per post.

Stipendium ges inte för lönebortfall, för redan genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre kurser/utbildningar.
Skriftlig förbindelse om återrapportering krävs innan tilldelade medel betalas ut från Synskadades Riksförbund.

Endast de som tilldelats stipendium meddelas.

Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 26 augusti 2016.

Ansökningsblanketten kan även beställas via:
Svensk sjuksköterskeförening
Fonder och stipendier
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post:

Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Kajsa Westlund
E-post:

Ansökningsblankett 2016
Lyckopenningen