Konsensusdokument: vård vid abort i andra trimestern

Efter önskemål från Socialstyrelsen har professionsföreningarna nu tagit fram ett konsensusdokument kring abort i andra trimestern som tillställts Socialstyrelsen (20180529).

Dokumentet har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi, och har godkänts av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen.

Arbetsgruppen har även tagit fram en omvårdnadsriktlinje och patientinformation.

Konsensusdokument handläggning av abort (2018)  

Omvårdnadsriktlinjer abort(2018)

Information till dig som ska genomgå en medicinsk abort efter 18 veckor (2018)


2018 Maj
För mer information kontakta:
Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Andreas Herbst, ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekolog

__________________________________________________________________________

Abortlag (1974:595)