Konsensusdokument om vård vid sen abort

Efter önskemål från Socialstyrelsen har professionsföreningarna nu tagit fram ett konsensusdokument kring sen abort som tillställts Socialstyrelsen (20180529).

Dokumentet har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi, och har godkänts av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen.

Arbetsgruppen har även tagit fram en omvårdnadsriktlinje och patientinformation.

Konsensusdokument kring sen abort

Omvårdnadsriktlinjer sen abort

Information till dig som ska genomgå en medicinsk abort efter 18 veckor


För mer information kontakta:
Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Andreas Herbst, ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekolog