Det stavas barnmorskor #medrättattföda

Idag släpper Sveriges Kvinnolobby rapporten Med rätt att föda, en granskning av hur pengarna som regeringen har satsat på kvinnovården har landat. Tydligt är att bemanning har varit ett uttalat mål från regeringen, faktiskt redan från start, men att endast hälften av satsningen gått till just det. Tydligt är också att många utmaningar kvarstår trots att pengarna genererat många fina exempel på vårdutveckling i landet.

Bemanning… denna eviga fråga som jag nästan dagligen diskuterar.
Vad är god bemanning på en barnmorskemottagning, förlossningsavdelning och på en BB/eftervårdsavdelning? Svaret på det finns det överhuvudtaget ingen konsensus om utan här råder endast eget tyckande. Inte ens vilken typ av bemanning som är viktigast kan tydligt definieras. Är det undersköterskor, sjuksköterskor, läkare eller barnmorskor som ska bemannas upp. Svaret beror på vem du frågar.

Hur en vill bemanna beror på ekonomi, styrning men också på värdering av kompetens och hur och vad vården ska innehålla.

Nästan alla jag talar med vill höja barnmorskebemanningen men orsakerna varför det inte sker är många, det finns inga barnmorskor att anställa, de som finns vill inte jobba under rådande omständigheter, långtidssjukskrivningarna ökar och de flesta jobbar deltid för att mäkta med. Ett ekorrhjul av svårlösta problem, nästan moment 22 ibland. Det mesta är fackliga frågor men Vårdförbundet verkar ha svårt att driva barnmorskornas frågor om rimlig bemanning inom våra olika verksamhetsområden.

Svenska Barnmorskeförbundet har från dag ett belyst exakt samma sak som Sveriges Kvinnolobby kommer fram till. Att det behövs en nationell extern utredning om vad god vård i samband med graviditet och barnafödande ska innehålla och hur det ska organiseras för Sveriges kvinnor. I den utredningen bör vi titta på vår historia och vad som lett fram till den medicinskt säkra och mycket goda vård och mödrahälsa vi har idag och se till att det fortsätter så.

För mig är svaret ganska lätt. Det stavas barnmorskor! Vi har en unik historia av välutbildade barnmorskor som utgör själva stommen i vården av den gravida och födande kvinnan. Det ska värnas om på ett ansvarsfullt sätt.

Det stavas barnmorskor! Vi har en unik historia av välutbildade barnmorskor som utgör själva stommen i vården av den gravida och födande kvinnan.

Det är av yttersta vikt att se till vad kvinnor vill ha och behöver och sedan garantera att detta finns tillgängligt för alla Sveriges kvinnor. Jag är övertygad om att kvinnor vill ha en garanterad plats att föda på och att det ska finnas en utbildad barnmorska vid hennes sida från positivt graviditetstest till familjebildande och amning efter förlossningen. När hon behöver medicinsk hjälp ska det finnas en läkare vid hennes sida under hela processen. Så har vi arbetat länge i Sverige och så ska vi fortsätta arbeta. Enkelt!

Vad saknas då, jo det saknas barnmorskor och de som arbetar upplever ofta att de inte kan utföra sitt arbete på ett tillräckligt bra sätt. DET är farligt för folkhälsan och för barnmorskors hälsa.

Så tack Sverige Kvinnolobby för denna granskning – Med rätt att föda.

Svenska Barnmorskeförbundets svar på en del av problemen är:

Höj grundbemanningen med barnmorskor inom alla delar, mödravård, förlossning och eftervård under puerperiet och amningsperioden så att vi kan garantera god och säker vård. Lyssna till läkarnas behov av god och tillräcklig kompetens dygnet runt så att de också vill och orkar arbeta.

Våga ta radikala beslut och sätt som mål i hela landet:
Max 80 inskrivna gravida per barnmorska och år inom mödrahälsovård.
En födande – en barnmorska under förlossningen.
Max fyra familjer per barnmorska under eftervårdstiden.
Förläng barnmorskans och mödrahälsovårdens uppdrag med ansvar för kvinnan ett år efter förlossningen.


Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

#MedRättAttFöda

Ett samhälle som nedprioriterar den vård som främst rör kvinnor och de yrken där nästan bara kvinnor arbetar, är inte ett jämställt samhälle.

Med rätt att föda – budgetsgranskning förlossningsvården Sveriges Kvinnolobby