Vart tog SKL pengen vägen?

2017-06-27

I slutet av Juni efter en inbjudan träffade vi Socialdemokratiska Regionsgruppen samt representanter från Miljöpartiet. Anledningen var att Erica Solheim samt Agneta Svärd som representanter Barnmorskekraft i ett öppet brev till vår Regionsledning ställt frågan är det korrekt att de riktade SKL pengarna ska gå in i den gemensamma budgeten för kirurgisk vård. Erica, Agneta samt AnnSofie Blixt representerade oss barnmorskor på mötet. Anledningen till inbjudan var även att politikerna ville att vi skulle ge vår bild av vår verklighet och arbetsmiljö. Vi hade ett bra samtal där vi gav en lägesrapport om vår arbetssituation och bemanningens svårigheterna. Vi berättade om vikten att bibehålla erfaren personal, rekrytera nya och ge våra nya kollegor en trygg start. Även om kompetens utveckling, löneutveckling att öppna upp för olika arbetstidsmodeller för att göra yrket mer attraktivt.

Vi gav vår redovisning till hur SKL pengen används. Dessa politiker höll med oss i att de riktade pengarna inte används som en satsning utan istället att de används till att minska på det sparkrav som kliniken fått. Via en Interpellation har dessa politiker gått vidare och fört diskussion med styrande i Regionen. Genom att vi kommunicerar direkt med våra politiker får de en korrekt uppfattning av vår arbetssituation och vikten av att dessa riktade SKL pengar satsar på det de är tänkta till. Vi fortsätter att jobba på. Vi behövs alla och tillsammans blir vi starkare.

För kvinnan i Tiden

Eder ordförande

Erica Solheim