Styrelse 2022 – Jönköpings barnmorskesällskap

Jönköpings barnmorskesällskap
Ny styrelse för 2022 röstades fram på årsmötet 19 april

Från vänster uppifrån:

Christina George – ordförande

Karin Håkansson – sekreterare

Hanna Möllås – kassör

Erica Solheim – ledamot

Charlotte Forsell – ledamot

Anna Maria Litzén – ledamot

Magdalena Hult – förtroendevald

Jill Harrysson – ledamot