Rätt att föda

I mars hölls ett slutseminarium för projektet ”Rätt att föda”. Det är föreningen Födelsehuset i Göteborg som har drivit frågan om rättighetsperspektivet när det gäller val av födsloplats, rätten till informerat val, rätten till integritet eller autonomi. Slutseminariet var dock bara börja på ett djupare engagemang i frågan, föreningen fortsätter arbetet.

Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande? Eva-Maria Wassberg och Elin Edén har gjort en sammanställning om mänskliga rättigheter och barnafödande.
Läs mer om föreningen Födelsehuset på deras hemsida och om mänskliga rättigheter & barnafödande på bloggen Rätt att föda – Din förlossning ditt val.

Eva-Maria Wassberg är ny ledamot i Göteborgs Barnmorskesällskap.