Var med och påverka forskningen om förlossningsskador på kvinnor – svara på SBU:s enkät

SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, har fått regeringens uppdrag att prioritera framtida forskning inom fältet förlossningsskador. Vilka frågor upplever du som viktigast, och var i vården saknas väsentlig kunskap? Hjälp oss att lyfta fram dessa frågor genom att svara på SBU:s enkät.

Vi behöver dina erfarenheter och synpunkter! Enkäten hittar du här: www.sbu.se/forlossningsskador

Intresserad av att delta i SBU:s workshop för prioritering av forskning om kvinnors förlossningsskador? Mötena brukar vara spännande och lärorika, och du får en verklig chans att påverka framtida forskning.

Arbetsgrupperna kommer att bestå av 14-20 personer; dels kvinnor som drabbats av förlossningsskador eller deras anhöriga, dels personer som arbetar inom området.
Mötena är planerade att äga rum i Stockholm någon gång mellan dec 2018 och mars 2019 – en heldags workshop per område.
Arvode utgår, och SBU ersätter resekostnader samt bjuder på lunch under dagen.

Intresseanmälan hittar du här www.sbu.se/forlossningsskador