Rekommendation om handläggning COVID-19

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

2020-04-05 UPPDATERAD (version 2) Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19.

2020-03-17 (version 1) Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19.  Utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

Se INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet för mer och uppdaterad  information om Covid-19.