Rekommendation om handläggning COVID-19

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

2020-03-17 Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19.  Utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.