Pengar till barnmorskor, förlossningsvården och annan kvinnohälsa

Information från Svenska Barnmorskeförbundet

Arbetsutskottet i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse träffade Åsa Himmelsköld, sektionschef för hälso- och sjukvårdsfrågor på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), den 21 september 2015. Arbetsutskottet består av ordförande Ingela Wiklund samt Mia Ahlberg och Eva Nordlund, vice ordförande. Mötet syftade till att starta en diskussion med SKL om hur vi anser att de 1,8 miljarder kronor som skjutits till av riksdagen till barnmorskor, förlossningsvård och annan kvinnohälsa kan användas. Detsamma gäller de ytterligare 1,3 miljarder kronor som är aktuella till kvinnohälsa.

SKLs arbete med dessa pengar startade i september 2015. Det som redan är klart är att en del av satsningen ska användas till att förebygga, diagnostisera och behandla bäckenbottenskador i samband med förlossning. Av de 1,3 miljarderna är det beslutat att en del ska gå till gratis mammografiscreening samt subventionerade preventivmedel till alla upp till 21 år.

På mötet framkom att SKL planerar att bjuda in organisationer och patientföreningar för att kartlägga vilka behov som finns inom kvinnosjukvården. Där har Svenska Barnmorskeförbundet en given roll. Tillskottet på 1,8 miljarder kronor fram till och med år 2019 är egentligen ingen särskilt stor summa. I slutänden kommer det dessutom att vara landstingen som bestämmer var pengarna ska satsas – vilket innebär att barnmorskor behöver vara aktiva även lokalt.

Förbundets absoluta strävan är att driva frågor som beskrivs i 10-punktsprogrammet ”God vård i samband med barnafödande”. Vi kommer snart att revidera detta genom att bland annat se över referenserna.

Tillsammans med SFOG pågår också ett arbete där vi utformar ett gemensamt ställningstagande för vilka områden som behöver förbättras inom kvinnosjukvården i syfte att öka jämlikheten. Även detta dokument kommer att finnas som förslag för hur pengarna kan användas.

Så ser det ut just nu. Processer som denna kan tyckas vara långsamma och det är stundtals svårt att överblicka vem som bestämmer vad, men just nu tyder allt på att Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med andra organisationer kommer att delta i en dialog om hur medlen ska användas.

2015-10-12
Styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet

Se tidigare information om budget – pengar till barnmorskor och förlossningsvården för att stärka kvinnors hälsa.

 

Lämna en kommentar