Den uppföljande enkäten-Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning 2018

Nu är det dags att avge din röst. Du Barnmorska är varmt välkommen att följa länken här nedanför och ge din åsikt.

Här finner du enkäten – Barnmorskeförbundet utreder frågan att bilda
ett fackförbund inom SRAT

Om det av någon anledning inte skulle fungera att svara på enkäten, hör av dig till kansliet så hjälper vi dig!

eller ring på 08-10 70 88