Så fungerar ditt medlemskap

Här hittar du information om hur du blir medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

Information om behandling av personuppgifter.

Byte av fackförbund
Börja med att fylla i en medlemsansökan

Du som idag är medlem i ett annat fackförbund måste själv söka utträde ur ditt nuvarande fackförbund.  Exempel utträde 2020-12-31 och inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT från 2021-01-01. På så sätt undviks glapp mellan förbundsmedlemskapen och du kan exempelvis tillgodoräkna dig tidigare Inkomstförsäkring som du haft genom ditt tidigare fackförbund/förbundsmedlemskap.

Har du frågor om medlemsansökan är du välkommen att kontakta
Medlemsservice SRAT

Har du frågor kring dina försäkringar vid en övergång från ett annat fackförbund är du välkommen att boka ett digitalt möte med Folksams rådgivare. Bokningskalendern hittar du här:  SRAT – Försäkring för medlemmar – Folksam Uppge i bokningen att det gäller en övergång från befintligt fackförbund till Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT

Yrkesverksam
Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation och organiserar den svenska barnmorskekåren.

Vi ingår som en delförening i fackförbundet SRAT.

Som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT kan du alltid vända dig till oss för att få svar på de frågor som dyker upp under din yrkeskarriär. Det kan gälla frågor om lön, semester, anställningsvillkor, arbetsmiljö, tolkning av lag och avtal, kompetensutveckling, specifika yrkesfrågor etc. Stöter du på problem på din arbetsplats får du stöd och förhandlingshjälp från lokala förtroendemän eller från förbundets förhandlare.

Genom ditt medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT har du inkomstförsäkring och sjukinkomstförsäkring med hälsoombud i medlemskapet. Dessutom får du bland annat rabatt på kurser anordnade av Svenska Barnmorskeförbundet, gratis seminarier genom SRAT, möjlighet att kostnadsfritt upprätta privata avtal (exempelvis samboavtal och testamente) på webben, medlemstidningarna Jordemodern och SRATs medlemstidning Essens.

Läs mer om dina förmåner på SRATs webbplats

Medlemsansökan

Student
Som barnmorskestuderande i Sverige kan du vara studerandemedlem i Svenska Barnmorskeförbundet. Som studerandemedlem får du det stöd du behöver i studentlivet och inför ditt kommande yrkesliv. Medlemskapet är gratis under studietiden.

Som studerandemedlem får du bland annat medlemstidningarna Jordemodern, SRATs medlemstidning Essens och gratis sjukkapitalförsäkring under hela  studietiden.
Som studerandemedlem kan du inte få facklig hjälp i din yrkesroll som sjuksköterska.

Mer information till dig som är barnmorskestuderande.

Läs mer om dina förmåner på SRATs webbplats.

Medlemsansökan

Pensionär
Trots att medlemsavgiften är kraftigt reducerad för dig som är pensionärsmedlem har du  ändå tillgång till flera medlemsförmåner: Försäkringar med förmånliga villkor såsom hemförsäkring, bilförsäkring med mera genom Folksam. Samarbete med Danske Bank ger dig en hel del exklusiva förmåner som kan stärka din vardagsekonomi. Du får medlemstidningen Jordemodern och SRATs medlemstidning Essens.

Läs mer om dina förmåner på SRATs webbplats.

SRAT
SVARSPOST
Kundnummer 20272699
110 07 STOCKHOLM

Chef
SRAT organiserar chefer inom alla arbetsmarknadssektorer. Oavsett arbetsgivare är många problemställningar gemensamma.

SRATs kansli erbjuder stöd av kunniga och engagerade förhandlare som har stor erfarenhet av att stödja chefer. Stödet kan avse allt från karriärdiskussioner som hjälp med enskild lönerådgivning. I den mån förhandlingshjälp efterfrågas kan även detta erbjudas.

Vill du ha löpande information om aktiviteter och förmåner för chefer ber vi dig meddela oss detta på . Du blir då registrerad som chef i vårt medlemsregister.

Läs mer om dina förmåner på SRATs webbplats.

Medlemsansökan

Egenföretagare
Du är välkommen som medlem även som egenföretagare. I medlemskapet ingår två försäkringar som ger dig trygghet: SRAT inkomstförsäkring och SRAT hälsoskydd. Det finns även förmånliga försäkringar som du kan teckna själv. SRAT samarbetar med Folksam som erbjuder bra och prisvärda företagsförsäkringar för egenföretagare, bland annat patientförsäkring för legitimationsyrken.

Samarbete mellan SRAT och Danske Bank erbjuder dig som är företagare och medlem en mängd förmåner som kan stärka och underlätta ditt företagande.
Genom LexLy kan du upprätta företagsavtal med 20% rabatt. De flesta privata avtal är kostnadsfria. Vi erbjuder gratis e-bokföringsprogram under ett år och 20% rabatt på utvalda böcker.

Läs mer om dina förmåner på SRATs webbplats

Medlemsansökan

Lärare och forskare
Barnmorska som är medlem i SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och är anställd inom högskolan, eller LR (Lärarnas riksförbund) och är anställda inom grundskolan, kan vara dubbelanslutna i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Som dubbelansluten är man fullvärdig medlem i båda förbunden och har tillgång till båda förbundens förmåner som exempelvis försäkringar, kurser, tidningar och fackligt stöd. Man betalar endast medlemsavgift till Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Fyll i medlemsansökan och ange under ”Övriga upplysningar” att du önskar bli dubbelansluten med SULF eller LR.

Medlemsavgifter Svenska Barnmorskeförbundet – SRAT
Gäller från och med 1 januari 2019
Ordinarie avgift: 295 kronor/månad
Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 265 kronor/månad
Reducerad avgift efter barnmorskeexamen under första yrkesverksamma året: 231 kronor/månad, halvtid 216 kronor/månad
Egenföretagare och arbetssökande: 210 kronor/månad
Föräldralediga och  långtidssjukskrivna: 245 kr / månad
Barnmorskestudent (barnmorskeutbildning): * Gratis
Pensionär* 50 kronor/månad.
Reducerad avgift pensionär SULF/Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT totalt max 600 kronor per år.

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.


Så här betalar du din medlemsavgift
Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svenska Barnmorskeförbundet” som betalningsmottagare. I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott.

Om du vill betala via e-faktura söker du upp och ansluter ”SRAT” som mottagare i din egen internetbank.  E-fakturan levereras vid samma tidpunkter som du tidigare fått din pappersfaktura och har samma avgiftsperiod – exempelvis kvartal – det enda som förändras när du väljer e-faktura är leveranssätt. Det är viktigt att det är just du som är medlem som är ansluten till din egen internetbank när du gör detta – det går alltså inte att betala medlemsavgift för någon annan i hushållet via e-faktura.

Arbetslöshetskassa (A-kassa)
För att få del av inkomstförsäkring mm så behöver du vara med i Akademikernas A-kassa, samma som du redan har om du varit medlem i Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, SULF, Lärarnas Riksförbund.

Övriga fackförbund såsom Vision, Ledarna, Unionen och Kommunal har andra a-kassor.

Du som vill bli medlem i Akademikernas a-kassa, behöver göra en separat ansökan till dem eftersom vi är olika organisationer. Om du idag är medlem i en annan a-kassa anger du det på din ansökan till Akademikernas a-kassa så ordnar de avslutet/överföringen från din nuvarande A-kassa.

Som medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 140 kronor/månad (från och med 1 oktober 2020).

Medlemsservice – mejl för frågor
Mejla eller ring till , 08-442 44 60, om du behöver hjälp att bli medlem.

Facklig hjälp och medlemsservice SRAT
Har du frågor som gäller medlemskapet, medlemsförmåner via facket eller behöver facklig medlemsservice och hjälp – kontakta SRATs kansli Medlemsservice

Frågor till Svenska Barnmorskeförbundet
Kontakta Svenska Barnmorskeförbundets kansli via mejl