Sökresultat för “fackförbund”

2018-10-09, Föreningsmöte, Nyheter

Varför gör vi detta? Barnmorskor behöver stärka sin profession i en tid där vi står inför stora utmaningar. Historiskt har Svenska Barnmorskeförbundet ändrat förutsättningarna för arbetet regelbundet sedan förbundet bildandes år 1886. Även det fackliga arbetet är under förändring. Viljan…

2018-09-09, Allmänt, Debatt, Nyheter

Nu är det dags att avge din röst. Du Barnmorska är varmt välkommen att följa länken här nedanför och ge din åsikt. Här finner du enkäten – Barnmorskeförbundet utreder frågan att bilda ett fackförbund inom SRAT Om det av någon anledning inte skulle fungera att svara på enkäten…

2018-06-14, Allmänt

Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning 2018. En profession – en organisation. Kära Barnmorska På uppdrag av medlemmarna utreder Svenska Barnmorskeförbundet frågan om att bilda fackförening. Arbetet går bra och projektledare Eva Nordlund med övriga styrelsen har besökt nästan alla lokalföreningar för att…

2018-01-22, Allmänt

Svenska Barnmorskeförbundet januari 2018  En profession – en organisation På Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2017 fattades enhälligt beslut om en fortsatt utredning med syftet att bilda ett fackförbund. Under våren 2018 kommer mer och uppdaterad information gällande den pågående utredningen att…

2017-11-14, Allmänt, Debatt, Föreningsmöte, Jordemodern, Nyheter

Pressmeddelande 2017-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet: – Vi äger barnmorskornas professions- och kompetensfrågor sedan 1886. Nu vill vi också driva avtals-, villkors- och lönefrågorna för våra medlemmar. Därför vill vi bilda en fackförening. Det säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. På…

2016-02-01, Föreningsmöte, Nyheter

Förbundsstämman den 3 november 2015 biföll en motion om att se över möjligheten att bilda ett eget fackförbund inom Svenska Barnmorskeförbundet. Frågan om Svenska Barnmorskeförbundet också ska vara en facklig organisation eller ha en facklig sektion har inte på många…

2023-05-24, Svenska Barnmorskeförbundet

Facklig medlemsservice Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT Om du behöver hjälp av facklig förtroendeman och stöd med fackliga frågor som arbetsmiljö, anmälan, lön eller har frågor om ditt fackliga medlemskap och medlemsavgiften tar du kontakt med vår fackliga medlemsservice på SRATs kansli via…

2023-04-04, Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT

Vi vet att sommaren är tuff i många verksamheter som sysselsätter barnmorskor. Personalbrist och risk för indragen semester och/eller stora mängder av övertidsarbete är exempel på frågor våra medlemmar kontinuerligt brottas med under sommarmånaderna. Detta står i bjärt kontrast mot…

2022-12-15, Debatt, Svenska Barnmorskeförbundet

Uppropet Vårda vården överlämnade namninsamlingen med nära 50 000 underskrifter till sjukvårdsminister Acko Ankarberg den 12 december 2022. Debatt i Aftonbladet: Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern Vi som skriver representerar 13 olika professions- och fackförbund med…