Barnmorskeförbundet vill bilda eget fackförbund

Pressmeddelande 2017-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet:

– Vi äger barnmorskornas professions- och kompetensfrågor sedan 1886. Nu vill vi också driva avtals-, villkors- och lönefrågorna för våra medlemmar. Därför vill vi bilda en fackförening. Det säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet.

På förbundsstämman 14 november 2017 togs ett principbeslut om att arbeta vidare utifrån ståndpunkten att bilda ett eget fackförbund. Barnmorskeförbundet har utrett frågan mot bakgrund av flera år med kaosartade arbetsförhållanden inom mödra- och förlossningsvården med förskjutning av semestrar, överbeläggningar på vårdavdelningar och därmed hotad patientsäkerhet.
Utredningen visar på flera möjligheter för Barnmorskeförbundet att även kunna arbeta med fackliga frågor för att skapa en mer ändamålsenlig vårdorganisation. Därmed skapas förutsättningar att hantera specifika barnmorskefrågor, som nya arbetstidsmodeller och kompetensstegar, nödvändig fortbildning samt löneutveckling. Det gör det möjligt att utveckla vården inom sexuell och reproduktiv hälsa utifrån evidens och bästa praktik.
En utveckling som skulle gynna både barnmorskor, kvinnor och arbetsgivare.

Förbundsstämman 2017 biföll enhälligt propositionen att fortsätta utredningsarbetet med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska utveckla sin verksamhet att även verka som facklig organisation.

Kontakt:

Ordförande Mia Ahlberg 070-939 63 89
Vice Ordförande Eva Nordlund 073-561 83 49

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation.

2017-11-16: En profession – En organisation – Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Lämna en kommentar