PRESSMEDDELANDE Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av fackförbundet SRAT

Idag 14 november 2018 har Svenska Barnmorskeförbundets stämma tagit beslut om att bli en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Sedan hösten 2015 har Svenska Barnmorskeförbundets styrelse utrett frågan om möjligheten att bilda ett eget fackförbund och idag har en majoritet av lokalföreningar som representerar barnmorskor från hela Sverige röstat ja till propositionen om att bilda en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Detta känns som en mycket spännande utveckling för Sveriges barnmorskor, säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Vi står inför svåra utmaningar framöver och barnmorskors avtal och arbetsmiljö är helt avgörande för att säkra framtidens kompetens inom vår profession. Att vi nu får inflytande även över de fackliga frågorna kommer att gynna barnmorskorna men även de vi vårdar. En god arbetsmiljö och bra avtal är en av de viktigaste åtgärderna för att säkra framtidens vård för gravida kvinnor

Vi är mycket glada över att Svenska Barnmorskeförbundet tagit det kloka beslutet att bli en del av SRAT, säger Anitha Wijkström, förbundsordförande i SRAT. Nu startar det spännande arbetet med att ta emot vår nya professionsförening på bästa sätt.

Beslutet innebär att barnmorskor i Sverige från och med 1 januari 2019 kan begära inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Mer information

Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet , 0709-309 6389

Eva Nordlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet , 073-561 8349

Anitha Wijkström, förbundsordförande SRAT
, 070-825 4463

Elisabeth Mohlkert, förbundsdirektör SRAT
, 070-825 4465

2018-11-14 2 (2)

Presskontakter

Jane Fogelström, administratör Svenska Barnmorskeförbundet , 08-10 70 88

Marie Norell, kommunikatör SRAT
, 073-681 8055

Fakta Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets alla legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Svenska Barnmorskeförbundet har idag 6 000 medlemmar.

www.barnmorskeforbundet.se

Fakta SRAT

Ett fackförbund inom Saco som organiserar akademiker i samhällsbärande professioner. SRAT har idag 15 100 medlemmar.

www.srat.se

Pressmeddelande 2018-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT