Kategori “Svenska Barnmorskeförbundet”

Föreningsmöte, Svenska Barnmorskeförbundet

Extra förbundsstämma 2021. Fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Kallelse skickad till lokalföreningens ordförande. Handlingar skickas via mejl till lokalföreningens ordförande. Se information…

2020-10-15, Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse sammanträder…

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse sammanträder (digitalt heldagsmöte…

2019-02-05, Svenska Barnmorskeförbundet

Här hittar du information om hur du blir medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Information om behandling av…