Valberedningen informerar

Svenska Barnmorskeförbundet valberedningen söker dig legitimerad barnmorska och medlem som har lust att driva utvecklingen framåt och har intresse för organisation och kvinnovårdens utveckling.

Information från valberedningen inför Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma november 2021.

Lokalföreningar och enskilda medlemmar kan nominera legitimerad barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet som ledamot till förbundsstyrelsen.
Nominerad barnmorska ska vara tillfrågad. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 maj 2021.

Val av ledamöter till förbundsstyrelsen sker på förbundsstämman i november 2021.

För mer information: kontakta valberedningen sammankallande
barnmorskan Maria Renström, Dalarna

__________________________________________________________________________

Mer om Svenska Barnmorskeförbundet hittar du här.

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets stadgar.

Nuvarande styrelseledamöter hittar du här.

__________________________________________________________________________