Motioner till förbundsstämman 2021

Dags att skriva motioner till Svenska Barnmorskeförbundet ordinarie förbundsstämma november 2021.

Nu kan du som medlem komma med förslag och påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan. Motioner ska vara Svenska Barnmorskeförbundet tillhanda senast 23 augusti 2021.

Förbundsstämman behandlar skriftliga motioner som har kommit till styrelsen senast tio veckor före förbundsstämman. Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med sitt yttrande vidarebefordrar den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.

Motioner ska vara Svenska Barnmorskeförbundet tillhanda senast 23 augusti 2021.
Lokalföreningar mejlar motioner till Svenska Barnmorskeförbundet:

eller skickar med post till:
Svenska Barnmorskeförbundet Baldersgatan 1 117 27 Stockholm